HÀNG TỒN KHO

[:en]Hàng tồn kho thanh lý giá hợp lý với chất lượng đảm bảo như hàng mới 100%

 

1. Nơi trao đổi, ký gửi hàng của các anh em muốn thay đổi hàng đã qua sử dụng, các mặt hàng sẽ được kiểm định bởi Bombo.

2. Đối với các filter đã qua sử dụng sẽ được ghi mức độ mới, độ trầy, tuy nhiên tất cả các vết trầy đầu không ảnh hưỡng đến chất ảnh, mà chỉ làm xấu vẽ bề ngoài của filter mà thôi[:]

Xem tất cả 5 kết quả