icon-load

Loading..

h12-211 pdf 74-343 exam cas-002 dump IBM Certified Database Administrator C2090-311 1z0-803 dumps 210-451 pdf Northwest District | HP hp0-s42 dumps Dumps 300-206 exam 70-461 exam hp0-s41 dumps 640-916 exam Pass COMPTIAN10-006 exam ex300 pdf 1Z0-434 exam 642-883 C_TAW12_740 Free and Latest Microsoft 70-346 pdf 2v0-620 pdf C_HANATEC151 exam E05-001 pdf JN0-360 exam Get Most Accurate VMware 2v0-641 pdf 642-999 exam 70-697 exam 300-208 dumps PW0-071 vce C2020-701 c_grcac_10 dumps Passaic County Community College | Cisco500-260 exam c_hanaimp142 dumps 98-366 pdf 1Z0-435 1z0-047 pdf 70-496 exam AX0-100 70-533 examMicrosoft Real Exam Questions - 100% Free VCE Files 810-403 exam 642-998 dumps jn0-343 dumps 642-742 exam 220-802 exam 70-486 examQs&As, A Brief Guide On How to Pass the Microsoft 70-486 642-035 dumps jn0-692 dump 1z0-470 free dumps 200-105 pdf 400-051 exam: CCIE Collaboration Written Exam Certification Training 300-370 70-646 exam 1z0-574 dumps 700-039 exam Latest1Y0-401 exam 1Y0-201 pdf 200-355 pdf 070-496 Microsoft Project 74-344 pdf, Introduction To Microsoft 74-344 300-135 pdf 712-50 pdf 300-080 exam 640-875 exam Easy and Guaranteed mb6-702 exam Success 98-367 exam

Giới thiệu

BBSBOMBO – Thỏa sức sáng tạo

BOMBO nhà sàn xuất, chế tạo gá đỡ kính lọc (filter’s holder) hàng đầu Việt Nam cho tất cả các loại ống kính máy ảnh, máy quay có trên thị trường. BOMBO đã nghiên cứu thói quen sử dụng của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trên thế giới và Việt Nam, các yêu cầu chuyên biệt, các tình huống sử dụng phức tạp và các đặc tính kỹ thuật khắt khe nhằm sáng tạo ra những sản phẩm tối ưu nhất về độ bền cơ học, tính năng hoạt động, thao tác nhanh gọn và giá thành hợp lý phù hợp với mọi nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.

_PTK4712

Hệ thống gá đỡ kính lọc BOMBO cung cấp đa dạng, BOMBO holder gồm các hệ kích thước 85mm, 100mm, 150mm và 165mm sử dụng cho hầu hết các loại kính lọc trên thế giới, với nhiều kích cỡ và độ dầy khác nhau, tường thích với hệ thống kính lọc danh tiếng trên thế giới như : Schneider, Singhray, Formatt-Hitech, Lee, Cokin, Bombo…

BomboHolderSystem

BOMBO sản xuất kính lọc quang học chất lượng cao, sử dụng kính lọc của những nhà sản xuất kính hàng đầu thế giới như Schott (Germany) ASG (Japan) tráng phủ Nano đa lớp chống phản xạ, khúc xạ, chống trầy, bám nước… cho chất lượng hiệu ứng tuyệt hảo. Hệ thống kính lọc BOMBO có 2 thương hiệu chính CLEAR->VISON và CLARITY gồm các loại kính lọc Nano HD-UV, Nano HD CPL, HD-IR (ASG Optics) Nano GND, Reverse, ND (B270 Schott Opitcs).

ClarityFront

Với hệ thống kính lọc và giá đỡ BOMBO chuyên nghiệp bạn có thể dể dàng “Thỏa sức Sáng tạo”

 

h12-211 pdf Download Latest Microsoft 74-343 exam Dumps cas-002 dump C2090-311 1z0-803 dumps 210-451 pdfPassaic County Community College hp0-s42 dumps 300-206 exam 70-461 exam hp0-s41 dumps 640-916 exam Exam Answers - Cisco N10-006 exam ex300 pdf 1Z0-434 exam 642-883 Pass SAP C_TAW12_740 exam 70-346 pdf 2v0-620 pdf C_HANATEC151 exam E05-001 pdf JN0-360 exam 2v0-641 pdf Cisco 642-999 exam Study Guides 70-697 exam 300-208 dumps PW0-071 vce C2020-701 c_grcac_10 dumps Cisco 500-260 exam Exam - GenX Tech Solutions c_hanaimp142 dumps 98-366 pdf 1Z0-435 1z0-047 pdf 70-496 exam AX0-100 Download Microsoft 70-533 exam Exams 810-403 exam 642-998 dumps jn0-343 dumps 642-742 exam 220-802 exam 70-486 exam Cisco 642-035 Vce | High Pass Rate 642-035 dumps Test Engine jn0-692 dump 1z0-470 free dumps 200-105 pdf 400-051 exam 300-370 70-646 exam Oracle 1Z0-574 Practice | Most Hottest 1z0-574 dumps 700-039 exam 1Y0-401 exam 1Y0-201 pdf 200-355 pdf 070-496 74-344 pdf 300-135 pdfExam Answers - Cisco 712-50 pdf 300-080 exam 640-875 exam mb6-702 exam 98-367 exam
backtop