SALE for “Long Exposure Equipment Group” member

Nhập Voucher code “lee” (Chữ viết tắt của nhóm Long Exposure Equipment) để hưỡng ưu đãi 10% cho tất cả mặt hàng tại Bombophoto.com

Điều kiện áp dụng:

  1. Là thành viên nhóm “Long Exposure Equipment” trên Facebook
  2. Đặt hàng và thanh toán trên website : bombophoto.com
  3. Thời gian : đến hết ngày 29/04/2016 hoặc đến khi hết hàng

Link đến trang sản phẩm tại đây

Link holder

Link filter GND

Link filter ND

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *