Hướng dẫn cài đặt Profiles cho Irix 11mm và 15mm trên Photoshop/Lightroom

Hướng dẫn cài đặt Profiles cho Irix 11mm và 15mm trên Photoshop/Lightroom

 

  1. Tải link Profile tại đây:

 

Irix 11mm and 15mm lens profiles for Adobe Photoshop, Lightroom and Camera Raw

2. Giải nén và copy file vào thư mục chứa lens profile của Photoshop và Lightroom. Tìm đường dẫn đến thư mục cài đặt Adobe :\[…]\[…]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0

3. Vào Lightroom –> lens corrections –. Irix

Chúc các bạn thành công!

Bombo

0917953715

05.2017

fb.me/bomboholder

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *