KHUYẾN MÃI THÁNG 9! GIẢM GIÁ ĐẾN 50% KHI MUA FILTER ND

KHUYẾN MÃI THÁNG 9! GIẢM GIÁ ĐẾN 50% KHI MUA FILTER ND

MUA BẤT KỲ FILTER ND 9 STOPS : MUA 1 TẶNG 1

Thời gian áp dụng đến 24h ngày 30.09.2017

Bảng giá filter ND 9 stops :

Formatt- Hitech Reisn IRND 9 stops :

  • 85mmx85mm       : 1.8oo.000 ĐVN
  • 100mmx100mm  : 2.500.000 ĐVN
  • 150mmx150mm   : 4.500.000 ĐVN
  • 165mmx165mm    : 5.000.000 ĐVN

Formatt- Hitech IRND Glass Firecrest 9 stops :

  • 85mmx85mm       : 2.9oo.000 ĐVN
  • 100mmx100mm  : 3.800.000 ĐVN
  • 150mmx150mm   : 6.800.000 ĐVN
  • 165mmx165mm    : 7.500.000 ĐVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *